Rørlegger

Vi utfører alt av rørleggerarbeid innen nybygg, rehabiliteringer, VA, gulvvarme og serviceoppdrag. For å utføre våtromsarbeid kreves en sentral godkjenning. Vi er sertifisert etter våtromsnormen, og vi sørger for at jobben blir utført i tråd med gjeldende forskrifter. Din beste forsikringen er å la en rørlegger ta seg av jobben.